Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Cam kết chất lượng nguồn rau sạch

Cơ chế giám sát đa tầng được Việt Trong Lành hay Svgiupsv đặc biệt coi trọng.
Các cơ chế giám sát chất lượng sản phẩm. Để đảm bảo có được những sản phẩm sạch đỏi hỏi phải có sự giám sát liên tục. Chúng tôi có 4 cơ chế sau để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
(Nếu bạn muốn có thêm một sự giám sát nào nữa xin đừng ngần ngại cho chúng tôi biết)

1. Người nông dân phải ký cam kết bảo đảm chất lượng và đặt cọc bằng tiền
2. Người giám sát chất lượng được hưởng 500đ/kg rau sản xuất ra nhưng cũng phải ký cam kết giám sát được chất lượng rau.
3. Chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra chất lượng rau ngẫu nhiên ( tần xuất khoảng 60 ngày một lần )
4. Các khách hàng được tạo điều kiện trao đổi thông tin với nhau. Mỗi gói sản phẩm bán ra chúng tôi trích 10.000đ đưa vào quỹ giám sát chất lượng của khách hàng.
Cam kết chất lượng

Svgiupsv cam kết chỉ đưa đến tay người sử dụng những sản phẩm sạch.

- Không dùng thuốc trừ sâu.
- Không dùng thuốc kích thích.
- Không dùng phân hóa học.
- Không dùng chất bảo quản.
- Sử dụng phân ủ và nước giếng khoan đảm bảo.

Khách hàng có thế kiếm nghiệm bất thường các sản phẩm của chúng tôi. Nếu phát hiện sản phẩm có thuốc trừ sâu, chất kích thích, hay chất bảo quản chúng tôi xin bồi thường 10.000.000đ cho khách hàng đó.

- Khách hàng đặt hàng sản phẩm nhiều hơn 1kg ( cần khoảng 1kg sản phẩm để xét nghiệm )
- Khi nhân viên giao hàng mang sản phẩm đến khách hàng yêu cầu niêm phong sản phẩm xét nghiệm bất thường.
- Sản phẩm được chia làm 2 phần và được niêm phong lại (khách hàng  phải chuẩn bị 2 hộp nhựa loại 1l cùng băng dính, bút lông dầu ). Một phần sản phẩm khách hàng giữ một phần sản phẩm chúng tôi giữ.
- Trong vòn 36 giờ khách hàng phải cùng với chúng tôi đi tới trung tâm ý tế dự phòng để tiến hành xét nghiệm. Chi phí xét nghiệm do khách hàng trả.
- Nếu kết quả sét nghiệm cho thấy trong quá trình sản xuất có sử dụng thuốc trừ sâu, chất kích thích, chất bảo quản, hàm lượng ure vượt mức cho phép....Trong vòng 5 ngày kể từ sau khi có kết quả chúng tôi sẽ. Xin lỗi khách hàng, bồi thường 10.000.000đ

- Người sản xuất có sử dụng các chất cấm bị loại ra khoỉ công ty toàn bộ sản phẩm bị ảnh hưởng bởi hóa chất bị tiêu hủy, sau 3 tháng mới được trồng lại trên mảnh dất đó.