Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Hướng dẫn Diễn đàn

Để tiện cho việc sử dụng của các bạn thì Svgiupsv.com có 2 kênh tương tác
1- Qua mạng xã hội
2- Qua diễn đàn bằng cách login nick
Thông qua một trong 2 kênh này các bạn có thể biểu đạt  và đóng góp ý kiến giúp cho Svgiupsv.com có thể phát triển.
Mạng xã hội cũng có một số giới hạn nhất định trong việc đăng bài
Diễn đàn sẽ giúp chũng ta giải quyết vấn đề đó với những bài đăng dài mang tinh hệ thống.
Ở đây để tiết kiệm kinh phí mình sử dụng luôn mã nguồn phpBB
Tính năng sử dụng của nó cũng giống như những diễn đan khác, nhưng sẽ bổ trợ svgiups.com
về các mục tiêu chính.
Như đã nói trong phần tổng quan đó là phần xây dựng thương gia! Nguồn dữ liệu của Svgiupsv sẽ được sắp xếp, hoàn thiện tại đây
Mọi người khi sử dụng: Chỉ cần sử dụng chức năng search của diễn đàn với tên nick, số điện thoại, hoặc địa chỉ, tên cửa hàng của người bán mà mọi người cần tìm hiểu thông tin