Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Tuyên ngôn của SVgiupSV

Thất bại hay thành công ?? Dare to failed??
Tuyên ngôn của svgiupsv.com

Website phi lợi nhuận. Mọi thông tin trên website phải đảm bảo tính trung thực, công bằng, công tâm nhất. Website nói không với mọi hình thức quảng cáo,pr. Các thông tin trên website được sử dụng với mục đích. Tìm kiếm sự công bằng giữa người mua và người bán. Hay bảo vệ người tiêu dùng theo cách của mình!Đưa người tiêu dùng từ thế bị động sang chủ động trong quá trình tiêu dùng
Bảo vệ duy trì đồng thời tạo điều kiện phát triển cho các thương gia doanh nhân có tâm huyết hết lòng vì người tiêu dùng.Phát huy sức mạnh, tinh thần dân tộc của tập đoàn sinh viên tầng lớp tri thức để đưa đất nước Việt Nam ngày một thịnh vượng hơn.