Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Xây dựng thương gia

Svgiupsv, trước khi đi vào cơ chế, mình sẽ giới thiệu qua về nó cho các bạn hiểu
Các bạn sẽ băn khoăn khi svgiup sv không thu phí vậy thì nó hoạt động ra sao? Ai là người tài trợ công việc này?
Thì thú thực với các bạn công việc mình làm không có tại trợ, vẫn là công sức mình bỏ ra, tuy nhiên nó không phải tự phát đâu. Trải qua thời sinh viên mình cũng hiểu cuộc sống sinh viên là thế nào! vui cũng nhiều nhưng vất vả cũng chẳng it. Mình chỉ muốn làm thế nào để cuộc sống của các bạn dễ chịu hơn một chút. . .!